Wat is mindfulness?

Wat is mindfulness?

De grondlegger van de MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training, de amerikaanse arts Jon Kabat-Zinn, geeft de volgende definitie: “Mindfulness means paying attention in a particular way; on purpose, in the present moment and non-judgementally”

Bewuste aandacht hebben voor de ervaringen van ieder moment, met een open oordeelvrije houding

Het betekent dus dat je bewust stilstaat bij je ervaringen, bij dat wat je kunt horen, zien, ruiken, proeven, voelen en denken. Door het toepassen van mindfulness zorg je ervoor dat je niet reageert vanuit automatisme maar juist even stilstaat, onderzoekt wat je denkt, voelt en ervaart voordat je bewust een reactie kiest die passend is voor dat moment. Mindfulness brengt je dichterbij je gevoelsleven, je intuïtie, dat onderbuikgevoel wat je niet goed kunt benoemen, maar waarvan je wel weet dat het belangrijk is.

Waarom is mindfulness belangrijk?

De mens zoekt van nature naar geluk, iedereen wil graag lekker in zijn vel zitten. In de huidige tijd is het een gangbare gedachte dat je geluk vindt als je prettige dingen vast kan houden en onprettige dingen zoveel mogelijk kan vermijden. Die gedachte is zo belangrijk geworden voor veel mensen dat ze juist erg lijden onder het najagen van geluk. De druk om het te vinden is zo groot dat ze niet meer in staat zijn om te zien dat geluk in alledaagse ervaringen te vinden is. Het najagen van geluk is daarmee een grote oorzaak van depressie, burn-out en ziekte in de huidige maatschappij.

Met mindfulness benader je geluk op een andere manier. Door je oordelen over wat goed of fout is los te laten en met een open houding ieder moment te benaderen kun je ontdekken dat prettige en onprettige ervaringen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar afwisselen. Doordat dit een continue veranderend proces is, ontdek je dat je pogingen om iets prettigs vast te houden of iets onprettigs te vermijden juist zorgt voor een geforceerde krampachtige houding. Met stress, onrust, pijn of zelfs ziekte tot gevolg.

Mindfulness zorgt voor veerkracht en relativeringsvermogen. En het inzicht dat alles in beweging is en geen moment hetzelfde blijft. 

Mindfulness leert je dat verandering een natuurlijk proces is, waar je op een natuurlijke, ontspannen manier mee om kunt gaan. Door stil te staan bij dit proces leer je bewuster en meer ontspannen te reageren en keuzes te maken die bij jou passen. En ontdek je dat ervaringen van geluk vanzelf komen en gaan, en geluk daarmee dichterbij is dan je ooit had gedacht!

Hoe doe je dat dan, mindfulness?

Mindful aanwezig zijn kun je op ieder moment, waar of met wie je ook bent. Je lichaam en zintuigen heb je tenslotte altijd bij je. Ieder moment van de dag kun je iets ervaren waar je bij stil kunt staan en waar je met aandacht op kunt reageren. Om dit bewust te kunnen doen zijn mindfulness oefeningen een behulpzame manier om jezelf hierin te trainen.

Met mindfulnessoefeningen train je jezelf om in het dagelijks leven, op de momenten dat je het nodig hebt, even stil te staan bij je ervaringen en daar bewust op te reageren.

Door letterlijk stil te staan bij je ervaringen tijdens een oefening leer je opmerkzamer te zijn, leer je je automatische reacties beter kennen en oefen je om hier ook in het dagelijks leven vaker bij stil te staan en bewuster te reageren. Het is net als bijvoorbeeld een nieuwe sport leren of een muziekinstrument leren bespelen: hoe vaker je oefent, hoe vaardiger je wordt. En des te vaardiger je wordt, des te makkelijker je de vaardigheden in het dagelijks leven toe kunt passen.

Wat is een mindfulnesstraining?

Een mindfulnesstraining is een effectieve methode om mindfulness vaardigheden te trainen, zodat je ze in het dagelijks leven toe kunt passen. Door dagelijks oefeningen te doen in combinatie met wekelijkse coachsessies of groepsbijeenkomsten leer je steeds vertrouwder te worden met de oefeningen en ontdek je dat je ze als vanzelf gaat gebruiken op de momenten dat je ze het hardst nodig hebt. Je leert om even stil te staan i.p.v te reageren vanuit de automatische piloot. Je leert welke invloed je hebt op situaties in jouw leven en hoe je het beste om kunt gaan met je gedachten en emoties. Je leert je eigen ervaringen serieus te nemen en gevoelens te accepteren i.p.v. weg te stoppen of juist op te blazen. Je leert om te kiezen voor dat wat bij jou past en wat voor jou belangrijk is.

Met een mindfulnesstraining ontdek je de wijsheid in jezelf!

Wil jij ook een mindfulnesstraining volgen? Bij To be Young volg je een training speciaal voor jongeren of jongvolwassenen bij een gekwalificeerd mindfulnesstrainer. Check de website voor meer informatie:
www.tobeyoung.nl/mindfulness